Hỗ trợ khách hàng

    • Tư vấn thiết kế

    • Tư vấn thiết kế

    • Hỗ trợ CXND

    • Hỗ trợ CXND

0903813337

Tin tuyển dụng

Tuyển mộ kiến trúc sư năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và có ý thức trách nhiệm hoàn thành công việc đến cùng. Đào tạo và chia sẻ về chuyên môn để mọi người trong công ty tự hoàn thiện bản thân và công việc, mỗi cá nhân tốt để tạo nên một hệ thống tốt. Công ty mong muốn tìm kiếm nhân sự các vị trí sau:

Tuyển mộ đội thi công ham học hỏi, yêu nghề, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và có ý thức trách nhiệm hoàn thành công việc đến cùng. Chia sẻ và đào tạo về chuyên môn để mọi người trong công ty, Anh Em công nhâ tự hoàn thiện bản thân và công việc, mỗi cá nhân tốt để tạo nên một hệ thống tốt.

Bookmark and Share